Armoedecoalitie_corporate-identiteit-packaging-branding-design-header_2

Armoedecoalitie
Utrecht

Expertise

corporate identiteit
off- en online branding
illustratie
maatwerk website

Een cultuur-overstijgend informatieplatform, met toegankelijkheid als hoofddoel.

De Armoedecoalitie bestaat uit een samenwerkingsverband van een groot aantal maatschappelijke organisaties, initiatieven en belangenbehartigers. Zij hebben BuroBureaux benaderd met de vraag de Armoedecoalitie website te transformeren naar een online informatieplatform, die voldoet aan de huidige tijd en doelstellingen.

Het logo is behouden, deze heeft door de jaren heen bekendheid opgebouwd en vormt het startpunt voor de rebranding.

Daarnaast bestaat de coalitie nu 10 jaar en geeft dit een goede aanleiding de off- en online aanwezigheid te analyseren én te verbeteren.

Poster
AC_iconen

De mens staat centraal
met heldere vormentaal.

Hoe zijn we te werk gegaan?

Allereerst hebben wij ons in de Armoedecoalitie verdiept: wat ze doen, voor wie en met welke middelen. Door met elkaar in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en vooral alles aan gedachtes op tafel leggen, komen we tot een solide startpunt en duidelijke verwachtingen van dit project. Voor ons was de doelgroep het meest belangrijke element omdat het om een informatieplatform gaat. Dit is de reden dat de huisstijl een cultuur-overstijgende update is ondergaan, iedereen moet het kunnen begrijpen.

Daarnaast is een van de belangrijkste doelen van de Armoedecoalitie het gestructureerd en duidelijk ontsluiten van informatie over vele onderwerpen. Hierbij is de op maat gebouwde website op ingesteld; makkelijk te beheren voor de Armoedecoalitie en duidelijke navigatie voor de online bezoeker.

AC_website_fotografie_visual_1AC_website_fotografie_visual_6AC_website_fotografie_visual_2AC_website_fotografie_visual_4AC_website_fotografie_visual_3AC_website_fotografie_visual_5

Geef armoede een gezicht.

Armoede is vaak niet aan iemand af te lezen. Beladen onderwerpen zoals schulden, financiën en voedselbanken zijn om die reden extra belangrijk binnen de Armoedecoalitie website. Om deze onderwerpen toegankelijk te maken, is er een gebruikt gemaakt van fotografie met herkenbare dagelijkse scenes. "Immers kunnen we ons allemaal een voorstelling maken van een stapel belastingbrieven". Dit vermijden we met optimistisch beeldmateriaal in combinatie met heldere illustraties.

Armoedecoalitie_corporate-identiteit-flyer-branding-design
Armoedecoalitie_typografie-corporate-identiteit_huisstijl